Política de privacitat

El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

 1. Responsable del tractament

L’associació Amics de la Música de Cambra de Catalunya, registrada al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número d’inscripció 63128, el 17/04/2018, que té el NIF G55324503, l’adreça ronda Jacint Verdaguer, 30, esc. A, 9è, 1a de Figueres i el correu electrònic classicamateur.cat@gmail.com és la responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web i els seus subdominis, i en els formularis situats en aquests (el ‘lloc web’).

 1. Descripció dels tractaments

A continuació us informem dels tractaments fets per Amics de la Música de Cambra de Catalunya en relació amb les dades que l’usuari faciliti en algun dels formularis del lloc web.

Per a cadascun especifiquem: la finalitat i la base jurídica del tractament, el termini durant el qual conservarem les vostres dades i, si escau, la possible comunicació de dades a tercers.

A. Enviament de butlletins d’informació

Tractament de dades de seguidors i subscriptors del blog per a enviar-vos les noves entrades

 • Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari corresponent.

 • Termini de conservació:

Fins que no revoqueu el consentiment.

 • Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

B. Posar en contacte músics i espais

Posarem en contacte músics amb músics o músics amb responsables d’espais. Per a aquesta finalitat recollim dades de dues maneres:

B.1. a partir del formulari d’alta al mapa (de músics o d’espais). Aquesta informació no es veurà públicament i la guardarem per a utilitzar-la en cas que algú ens demani de comunicar-s’hi.

 • Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari corresponent.

 • Termini de conservació:

Fins que no revoqueu el consentiment.

 • Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, ni tan sols a les persones que vulguin posar-se en contacte amb vosaltres (en aquest cas us enviarem a vosaltres les dades de contacte d’aquesta persona), llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

B.2. a partir d’un email o formulari de contacte demanant comunicar-se amb un músic o espai del mapa

 • Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari corresponent o responent afirmativament a un email on se us informa que les vostres dades de contacte seran passades a la persona amb qui voleu contactar.

 • Termini de conservació:

Fins que s’envïin les dades de contacte a la persona amb qui us voleu posar en contacte

 • Destinataris:

Només es cediran aquestes dades a aquella persona amb qui us voleu posar en contacte. No se cediran les vostres dades personals a cap altre tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat.

C. Enviament d’informació relativa a l’Associació

Amb la finalitat d’enviar informacions relatives a l’Associació, utilitzarem les dades recollides als dos apartats anteriors.

 • Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari de subscripció al web, o al formulari d’inscripció al mapa, o enviant un email confirmant la subscripció a les noticies de l’Associació

 • Termini de conservació:

Fins que no revoqueu el consentiment.

 • Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

Us informem, així mateix, que aquest lloc web utilitza ‘galetes’ pròpies i de tercers que poden obtenir dades no identificatives, com ara la vostra adreça IP o informació de les pàgines visitades dins aquest lloc web. Podeu obtenir més informació sobre les galetes, els tipus i les indicacions per a desactivar-les o eliminar-les visitant la nostra ‘Política de galetes’.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués esdevenir-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Els espais remarcats amb asterisc en cadascun dels formularis són obligatoris, de manera que la negativa a subministrar-los implicarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

Us informem que no cedim les vostres dades personals a tercers tret de quan hi hagi una obligació legal (hisenda pública, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat…) o bé ho indiquem expressament en la descripció inclosa en aquest apartat. D’una altra banda, podran tenir accés a les vostres dades personals els encarregats del tractament de Amics de la Música de Cambra de Catalunya, és a dir, els prestadors de serveis que hi hagin d’accedir per al desenvolupament de les seves funcions.

 1. Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En qualsevol moment, i de manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Obtenir de l’associació Amics de la Música de Cambra de Catalunya la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Amics de la Música de Cambra de Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • Revocar els consentiments.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que lAmics de la Música de Cambra de Catalunya ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit a l’adreça següent: ronda Jacint Verdaguer, 30, esc. A, 9è, 1a; codi postal: 17600; localitat: Figueres; província: Girona. O bé a la següent adreça de correu electrònic: classicamateur.cat@gmail.com, informant-nos del dret que desitgeu exercir i incloent-hi les vostres dades identificatives.

 1. Mesures de seguretat

Amics de la Música de Cambra de Catalunya ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que Amics de la Música de Cambra de Catalunya fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, Amics de la Música de Cambra de Catalunya utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat.

 1. Actualització d’aquesta política de privadesa

Amics de la Música de Cambra de Catalunya es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria.

Per això, Amics de la Música de Cambra de Catalunya recomana a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s o comprar cap producte per mitjà d’aquest lloc web.

Última actualització: desembre del 2020