Pianistes de Terrassa

Grup de MeetUp organitzat per Ingrid Cusidó, fan trobades un cop al mes a l’Ateneu de Terrassa. Tots els nivells son benvinguts, mentre es pren una beguda i es parla sobretot de piano.